Затвори Премести
Re: Hermes Trismegistus - Corpus Hermeticum (Оценка: 0)
от в 31 12 2021 в 11:36 BG
Най-добото обяснение за двете същности - Божествената и човешката, и за двата свята - светът на Бог и светът на човека. "81. What is Man? An unchangeable Evil. Какво е Човек? Непроменимо Зло."


[ Отговорете на Това | Начало ]