Затвори Премести


Профил на Книгата: Ялдаваот


[ Коментари | Други Детайли | Редакторска Рецензия ]

Детайли по Оценката на Книгата
Общо Гласове: 0
Средна Оценка: 0

ЯЛДАВАОТ
История и учение на гностическата религия

Книгата на архим. Павел Стефанов „Ялдаваот: история и учение на гностическата религия”
е явление в съвременната българска богословска литература. Този негов дългогодишен
изследователски труд е възнаграден от много добър краен резултат. Съвременният свят,
ставащ все по-малък чрез глобализацията и същевременно наводняван от различни стари,
възраждащи се отново под различна форма учения, повечето с неоезически характер, е
съблазнен от идеята за новос единство. Това единство се крепи на външни сили – от една
страна емпиричната наука и породените от нея технологии, а от друга – засилващ се идеен
синкретизъм в епохата на постмодерността.Изпратил: Георги Трифонов
Версия: PDF Размер на Файла: 3.62 MB


 Свали този Файл! 


Регистрирани Потребители
Брой на Оценките: 0
Няма гласове на Регистрирани Потребители
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
Брой на Коментарите: 0


* Забележка: Оценката на тази Книга мери гласуването на Регистрираните срещу не регистрираните Потребители 10 До 1.
Нерегистрирани Потребители
Брой на Оценките: 0
Няма гласували не гегистрирани
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
 


* Забележка: Оценката на тази Книга мери гласуването на Регистрираните срещу Външни гласувания 20 До 1.
Външни Гласове
Брой на Оценките: 0
Няма Външни гласувания
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
 


 Свали този Файл! 

Оценете тази КнигаТова ваше предложение ли е? Позволете на други потребители да го оценят от вашия Уеб Сайт!