Затвори Премести


Профил на Книгата: Евангелие на Мира от Есеите - 3 книга


[ Коментари | Други Детайли | Редакторска Рецензия ]

Детайли по Оценката на Книгата
Общо Гласове: 1
Средна Оценка: 10.00

Тази трета книга на Евангелието на Мира на Есеите е сборник от текстове с огромна духовна, литературна, фило-софска и поетична стойност, създадени от течението на две преплитащи се традиции.
Хронологически първият поток е на традициите, които еврейскиятнарод е срещнал по време на Вавилонския плен, да-тиращи отЕпоса на Гилгамеш до Зенд Авеста на Заратустра.
Вториятпоток е този на традициите, носещи се с поетично величие от Стария и Новия Завет, дошли от незапомнени времена от Енох и другите Патриарси, през Пророците, до тайното Есейско братство.

Изпратил: Атанас атанасов
Версия: PDF Размер на Файла: 698.77 Kb


 Свали този Файл! 


Регистрирани Потребители
Брой на Оценките: 0
Няма гласове на Регистрирани Потребители
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
Брой на Коментарите: 0


* Забележка: Оценката на тази Книга мери гласуването на Регистрираните срещу не регистрираните Потребители 10 До 1.
Нерегистрирани Потребители
Брой на Оценките: 1
Разделяне на Оценките по Стойност
0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)1 гласове (100.0% общо гласове)
12345678910
Оценка на Книгата: 10.00
Висока Оценка: 10
Ниска Оценка: 10
 


* Забележка: Оценката на тази Книга мери гласуването на Регистрираните срещу Външни гласувания 20 До 1.
Външни Гласове
Брой на Оценките: 0
Няма Външни гласувания
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
 


 Свали този Файл! 

Оценете тази КнигаТова ваше предложение ли е? Позволете на други потребители да го оценят от вашия Уеб Сайт!