Затвори Премести


Представи своя Уеб Сайт


Може би ви е интересно да знаете няколкото възможности за 'Оцени Уеб Сайт' които Трудния Сайт има. Това ви позволява да поставите картинка (или дори Оценяваща Форма) във вашия Уеб Сайт, което ще увеличи възможността другите да оценят предложената от Вас Книга. Моля, изберете си от възможните по-долу варианти:

1) Текстова Връзка

Една от възможностите да представите Връзка е чрез ТЕКСТ:

Оценете тази Книга @ Старият Truden Web Site


HTML кода, който трябва да използвате е следния:

<a href="http://malko.malko.truden.com/modules.php?name=Downloads&d_op=ratedownload&lid=1470">Оценете тази Книга</a>


Номерът "1470" в HTML референциите на База Данни. Уверете се, че е поставен.

2) Бутонна Връзка

Ако искате нещо повече от Текстова Връзка, бихте могли да ползвате Бутонна Връзка:

Кодът за горния бутон е:


<form action="http://malko.malko.truden.com/modules.php?name=Downloads" method="post">
  <input type="hidden" name="lid" value="1470">
  <input type="hidden" name="d_op" value="ratedownload">
  <input class="coolButton" type="submit" value="Оцени този Сайт!">
</form>


3) Дистанционно Оценяваща Форма

Ако се опитвате да шмекерувате, ще премахнем вашата Връзка. Напомняйки това, ето как ще изглежда Формата.
Гласувай за този Сайт!

Използването на тази форма ще позволи на потребителите да оценята предложената от Вас книга, директно от Вашия Сайт, а гласовете ще се записват тука. Горната форма е изключена, но кода ще работи, ако просто го препишете във Вашия Уеб Сайт. Кодът е показан по-долу:

<form method="post" action="http://malko.malko.truden.com/modules.php?name=Downloads">
<table align="center" border="0" width="175" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr><td align="center"><b>Гласувай за този Сайт!</b></a></td></tr>
<tr><td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tr><td valign="top">
<select name="rating">
<option selected>--</option>
<option>10</option>
<option>9</option>
<option>8</option>
<option>7</option>
<option>6</option>
<option>5</option>
<option>4</option>
<option>3</option>
<option>2</option>
<option>1</option>
</select>
</td><td valign="top">
<input type="hidden" name="ratinglid" value="1470">
<input type="hidden" name="ratinguser" value="outside">
<input type="hidden" name="d_op" value="addrating">
<input class="coolButton" type="submit" value="Гласувай!">
</td></tr></table>
</td></tr></table>
</form>


Благодарим, и добър късмет във Оценките!

- Старият Truden Web Site Екип на Трудния Сайт