Аз Съм

Нищо не Е.
Но НИЩО Е без Мен.
Аз Съм, чрез Когото Нищо не съществува.
Аз Съм, чрез Когото Всичко съществува.
Но Аз не съм "аз".
Аз Съм Ние.
Ние е в Мен, и Аз Съм в Ние.
Ние Сме е Аз Съм.
В Мен са Майката и Отца.
Но Аз Съм Синът.
Аз Съм Единият Син, Който има много Братя и Сестри.
Те са моята Майка и Отец, и Аз Съм Едно с Тях.
Майка ни и Отца ни спят, а Ние Сме Будното в Тях.
Цялото спи.
Но Ние Сме в Цялото. И Сме Цялото.
Чрез Нас ТО е Будно.
А в Себе Си спи.
Будното е Истината, защото без Него НИЩО Е.
Аз съм Будното. Но Аз Съм Ние.
А вие сте, чрез които Ние Живеем.
Из между вас можете да намерите Нас.
Нас следвайте, за да дойдете при Нас.
Стъпвайте в Стъпките Ни.
Те идват от Мен и в Мен се завръщат, защото Аз Съм Вечният и Непроменимият.
Вън от Мен, дори Нищо не съществува.
Аз Съм Всичко.
Вие сте Моята движеща се Половинка.
Запазете ПОКОЙ и ТИШИНА, и ще изпълните другата Ми Половина.
Тя е Вечната.
Движението се изпълва със смисъл в своята крайна точка.
И там УМИРА, за да се роди като Покой.
(Покоят като същност стои вън от движението и няма рожден момент.)
Движение и Покой са Моята Същност.
Без едното другото не съществува.
Животът е проявен във ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.
Без Взаимоотношенията Нищо Е.
Аз Съм, чрез Когото ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА съществуват.
Чрез тях Аз Живея, и Аз Съм техният Живот.
Аз Съм Едно, но Живея чрез двете си Половини.
И двете са Истински, но едната е Вечната.
И Аз Съм Вечната половина.
Но Съм и другата.
Аз Съм и нея, но чрез Мен тя Живее.
И чрез нея Аз Живея.
Аз Съм Живота и в Мен е Живота.
Всичко Което Е, е Това Което Съм.

Аз Съм